Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:56 04/04/2017  

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra thi đua năm học 2016-2017

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ. Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố;

Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố;

Căn cứ công văn số 319/PGD-ĐT-TCCB ngày 28/3/2017 của Phòng GD-ĐT TP Huế về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của tổ Tổ chức-Hành chính Phòng GD-ĐT thành phố Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các đoàn kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017 của Phòng GD-ĐT đối với các đơn vị trường học trực thuộc đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và khen cao gồm các ông (bà) sau:

Tải file

Số lượt xem : 1166

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác