Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:00 07/11/2016  

QUYẾT ĐỊNH "V/v Thành lập đoàn kiểm tra công nhận các phường thuộc địa bàn Thành phố Huế đạt tiêu chuẩn Quốc gia về Xóa mù chữ; phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học năm 2016"


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Căn cứ công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 về việc thực hiện phổ cập bậc Trung học của Sở GD&ĐT và công văn số 10819/GDTrH ngày 07/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh tiêu chuẩn phổ cập bậc Trung học; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của các cấp học; Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các đơn vị phường thuộc địa bàn Thành phố Huế đạt tiêu chuẩn Quốc gia về Xóa mù chữ; phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc Trung học năm 2016.

Thành phần đoàn gồm có:

1. Ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT TP Huế,                        Trưởng đoàn

2. Ông Lâm Thủy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Huế,                  P. Trưởng đoàn

3. Ông Trương Công Bình, Giám đốc TTGDNN-GDTX Huế,              P. Trưởng đoàn

4. Ông Phạm Phiên, Chuyên viên phòng GD&ĐT TP Huế,              Thư ký

5. Ông  Hoàng Đức Nhân, Chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Huế,       Thư ký

6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Tổ trưởng Tổ PT PGD&ĐT,               Thành viên

7. Ông Nguyễn Đức Hải, Chuyên viê n Phòng GD&ĐT TP Huế,        Thành viên

8. Ông Lê Chí Tâm, Hiệu trưởng trường THCS Đặng Văn Ngữ,        Thành viên

9. Ông Nguyễn Hữu Trực, Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương,   Thành viên

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 452

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác