Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:58 25/04/2016  

Rà soát thông tin giáo viên Tiếng Anh


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc.

Thực hiện công văn số 797/SGDĐT-GDTrH ngày 13/4/2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc rà soát thông tin giáo viên tiếng Anh, Phòng thông báo một số nội dung sau:

 Các trường rà soát và lập danh sách giáo viên của đơn vị theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để Sở có kế hoạch bồi dưỡng trong thời gian tới, đáp ứng việc thay sách vào năm 2018.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo giáo viên tiếng Anh điền chính xác và đầy đủ thông tin vào mẫu đính kèm (được đăng tải trên trang web của Phòng) và gửi về Phòng bằng văn bản và theo địa chỉ email: quapgdhue@gmail.com trước ngày 26/4/2016 để  Phòng tổng hợp báo cáo Sở./.

Tải file

Số lượt xem : 745

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác