Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:54 30/12/2016  

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các Lễ hội Xuân và năm 2017


Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Thực hiện Công văn 2977/SGDĐT-CTTT-CTHSSV ngày 27/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịpTết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các Lễ hội Xuân và năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện các giải pháp giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông; có biện pháp chế tài ngăn chặn, xử lí học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

- Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về giáo dục ATGT cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Lồng ghép việc giảng dạy, phổ biến “Văn hóa giao thông” cho học sinh trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa năm học 2016-2017, chú trọng giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

- Tiếp tục hưởng ứng tham gia tích cực các Cuộc thi “Giao thông thông minh”, “Giao thông học đường” trên Internet, Cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày  mai.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước, trong và sau khi kết thúc các đợt nghỉ Lễ, Tết và gửi file mềm qua email: levietbaokhanh.pvd@gmail.com để Phòng tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-    Như trên;

-   Lưu: VT, TCHC.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thuận

Tải file

Số lượt xem : 526

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác