Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:51 03/04/2018  

Tăng cường hiệu quả hoạt động của thư viện trường học


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 891/UBND-VH ngày 23/3/2018 của UBND thành phố Huế về việc tăng cường hoạt động phục vụ thiếu nhi, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế hướng dẫn các trường triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Các trường đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của thư viện trong nhà trường phù hợp với chủ đề năm học; xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện đảm bảo đúng yêu cầu đã được Bộ GD&ĐT và ngành quy định về công tác thư viện trường học (TVTH); kế hoạch hoạt động phải có căn cứ cụ thể, có tính định hướng rõ ràng và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

            - Tổ chức hoạt động thư viện phong phú, thân thiện, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp nhằm khuyến khích khả năng nắm bắt thông tin và hiểu biết về văn hóa, xã hội, cuộc sống cho học sinh thông qua các mô hình mới như thư viện xanh, thư viện thân thiện, túi sách, tủ sách lớp học,...

            - Hướng dẫn học sinh đọc và làm theo sách, xây dựng thói quen đọc, kỹ năng đọc, giáo dục văn hóa đọc, tạo niềm vui cho học sinh khi đến thư viện; triển khai tiết đọc thư viện theo mô hình dự án CI (phương pháp của Đài Loan) đã được tập huấn ở cấp tiểu học; xây dựng các chương trình, tiết học ngoại khóa tại thư viện; tuyên truyền giới thiệu sách thường xuyên bằng nhiều hình thức, tổ chức Ngày hội đọc sách, triển lãm “Tủ sách thân thiện”.

- Rà soát, kiện toàn hệ thống TVTH; xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở, quan tâm xây dựng nguồn tài nguyên trong thư viện (sách báo in, sách điện tử, kho học liệu, số hóa ...), thường xuyên bổ sung tài liệu mới đảm bảo về chất lượng và số lượng, phong phú về chủng loại, cân đối về thành phần. Tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”.

            - Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng trong thư viện theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, thân thiện, từng bước hiện đại, phù hợp với cấp học và đối tượng phục vụ.

            - Tăng cường công tác xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực tham gia xây dựng TVTH; phối kết hợp với hệ thống thư viện tỉnh, thư viện các trường và các thư viện của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan phát hành để tăng cường nguồn tài liệu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam (21/4) hằng năm.

Nhận được công văn này, Phòng đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung đã hướng dẫn./.

....

Tải file đầy đủ bên dưới

 

Tải file

Số lượt xem : 250

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác