Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 02 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:02 27/02/2017  

Tập huấn công tác phòng chống dịch trong trường học.


Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch công tác phòng chống dịch năm 2017 cho các trường học trên địa bàn của Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Y tế học đường Tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố triển khai lớp tập huấn với kế hoạch cụ thể như sau :

1. Nội dung tập huấn:

Công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học năm 2017.

2.  Thành phần tham gia tập huấn: cán bộ phụ trách y tế trường học.

3. Thời gian, địa điểm: 14h00, ngày 03/3/2017, tại Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, số 10 – 12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế.

Nhận được công văn này, Phòng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các cán bộ y tế tham dự lớp tập huấn đạt kết quả tốt.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu VT,PT;                                                                                              

- Website Phòng.                                                                                 

 

 

            

                                                                                                   Hồ Thị Ngọc Như

Số lượt xem : 510

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác