Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 19:55 05/11/2016  

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT số 22/2016/TT-BGDĐT.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 2511/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ngày 03/11/2016 về việc tổ chức tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiểu học trực thuộc tham gia lớp tập huấn với nội dung sau:

1- Thời gian: Ngày 08/11/2016 (01 ngày). Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút.

2- Địa điểm: Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Huế, số 32 Lê Lợi, TP Huế.

3- Thành phần:

Mỗi đơn vị 2 đại biểu, bao gồm: 01 lãnh đạo và 01 giáo viên (Có danh sách đính kèm).

Lưu ý: Đại biểu mang theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

          Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị cử đúng, đủ thành phần và tham gia đúng thời gian quy định ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, PT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lâm Thủy

 

 

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 562

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác