Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:19 06/03/2017  

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT


Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 198/SGDĐT-GDTH ngày 06/02/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch triển khai tập huấn như sau:

1. Mục đích.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về việc xây dựng bài kiểm tra định kỳ;

- Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kỳ và kỹ năng ra đề định kỳ theo ma trận.

2. Thành phần: Mỗi đơn vị cử 6 đại biểu gồm:

- 01 đại diện lãnh đạo;

- 01 đại biểu môn Tiếng Việt;

- 01 đại biểu môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học;

- 01 đại biểu môn Toán;

- 01 đại biểu môn Tiếng Anh;

- 01 đại biểu môn Tin.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 13 giờ 30 phút,  ngày 09 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Trường tiểu học Số 1 Kim Long, TP Huế

4. Công tác chuẩn bị:

Các đơn vị xem trước tài liệu tại website của Phòng GD&ĐT và mỗi đơn vị mang theo đề kiểm tra cuối năm của các môn học của năm học trước, sách giáo khoa, máy tính xách tay để thuận lợi cho công tác tập huấn. 

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung công văn ./.

Nơi nhận:

  - Nh­ư trên (để thực hiện);  

  - Website Phòng GD&ĐT:

 - Lưu: VT, GDTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TR­ƯỞNG PHÒNG

 

(Đã kí)

 

 

 

Lâm Thủy

 

 

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 1541

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác