Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 23 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:06 06/03/2017  

Tập huấn phương pháp tổ chức lớp học cho giáo viên tiếng Anh tiểu học.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 417/SGDĐT-GDTH ngày 28/2/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc tập huấn phương pháp tổ chức lớp học cho giáo viên tiếng Anh tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế thông báo nội dung tập huấn như sau:

- Thành phần: Mỗi trường 01 giáo viên tiếng Anh.

- Thời gian:  7giờ 30, ngày 10/3/2017.

- Địa điểm: Hội trường Pagoga, Khách sạn Century Riverside, 49 Lê Lợi.

      Nhận được thông báo này, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế đề nghị Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên bộ môn tiếng Anh tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định. Trường TH Trần Quốc Toản chuẩn bị tôt Hội trường, máy Projector, màn hình, âm thanh để Sở triển khai lớp tập huấn./.

Nơi nhận:                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG

-Như trên;                                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

-Lưu VT, PT.                                                                                 

                                                                                                        Đã ký

 

                                                                                                   Lâm Thuỷ


                                                                           

Tải file

Số lượt xem : 569

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác