Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 04:17 15/09/2015  

Tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng năng lực ở trường trung học


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm 2015-2016 và nâng cao chất lượng dạy học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tiếp tục tổ chức tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng năng lực học sinh cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên các môn học, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Nội dung tập huấn:

 a. Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.

 b. Kinh nghiệm một số nước về đánh giá trong quá trình dạy học và những định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.

 c. Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học cấp THCS.

 d. Dạy học theo chủ đề tích hợp.

       2. Các môn tổ chức tập huấn: Gồm 14 môn ( Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật).

 3. Thành phần tham gia lớp tập huấn: 01 đại diện lãnh đạo, 1 tổ trưởng hoặc nhóm trưởng chuyên môn và 1 giáo viên.

 4. Thời gian, địa điểm: (đính kèm).

 5. Thành phần tham gia báo cáo viên lớp tập huấn: (đính kèm).

 Lưu ý: Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn mang theo: Giáo án, sách giáo khoa các khối lớp, Laptop, phân phối chương trình, tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh, sách giáo khoa các lớp, 2 chủ đề tổ chuyên môn đã xây dựng trong năm học 2014-2015 (kèm theo file), tài khoản trên trang http://truonghocketnoi.edu.vn .

Nhận được công văn này, Phòng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các cán bộ, giáo viên tham gia làm báo cáo viên và tham dự các lớp tập huấn đầy đủ, đạt kết quả tốt.

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1735

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác