Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 06 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:00 13/09/2016  

Tập huấn về “Trường học kết nối” và “Hệ thống quản lí dữ liệu trường tiểu học”


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc.

Thực hiện công văn số 1007/SGDĐT-GDTH ngày 09/5/2016  của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc báo cáo EQMS và triển khai Trường học kết nối, quản lí dữ liệu trường tiểu học, Phòng GD&ĐT thành phố Huế thông báo kế hoạch tập huấn như sau:

  1. 1.     Thành phần tham dự:

01 lãnh đạo của trường và 01 thầy/cô phụ trách quản lí phần mềm.

  1. 2.     Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày 16 và 17  tháng 9 năm 2016.

- Địa điểm: Trường THCS Phạm Văn Đồng.

- Khai mạc lúc 8g ngày 16 tháng 9 năm 2016.

  1. 3.     Chuẩn bị :

- Các trường in tài liệu tập huấn tại Website của Phòng GD&ĐT thành phố Huế, lấy tên tài khoản và mật khẩu  của trường đã được cấp tại địa chỉ mail mà trường đã đăng kí.

- Các đơn vị mang theo laptop để tham gia gia tập huấn.

           Đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, PT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Lâm Thủy

Tải file

Số lượt xem : 577

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác