Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:16 24/02/2017  

Tham gia tập huấn hoạt động giáo dục kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ trong học sinh.


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 05/PCTNXH ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử giáo viên tham gia tập huấn hoạt động giáo dục kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ trong học sinh, Phòng GD&ĐT thành phố Huế thông báo kế hoạch tham gia tập huấn cụ thể như sau.

1. Thành phần:

          Mỗi đơn vị 01 giáo viên môn Sinh học (có danh sách đính kèm).

          2. Thời gian, địa điểm:

          - Thời gian: Từ ngày 28/2/2017 đến ngày 01/3/2017 (khai mạc lúc 8h00). 

          - Địa điểm: Khách sạn Duy Tân 2, số 46 đường Trần Quang Khải, TP Huế. 

          Vậy, Phòng GD&ĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo giáo viên tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định.

                                                                                            KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên;

- Lưu VT,PT.

                                                                                                     Đã ký

 

          

                                                                                                   Lâm Thuỷ      

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 820

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác