Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:45 20/09/2018  

Trường THCS Phan Sào Nam tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2018 - 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học mới, hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2018 trường THCS Phan Sào Nam triển khai việc tổ chức hội thảo với chủ đề: “Công tác chủ nhiệm lớp với hoạt động học và tự học của học sinh đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trung học”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học mới, hôm nay, ngày 18 tháng 09  năm 2018  trường THCS Phan Sào Nam triển khai việc tổ chức hội thảo với chủ đề: “Công tác chủ nhiệm lớp với hoạt động học và tự học của học sinh đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trung học” với Mục tiêu hướng đến

1. Xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp;

2. Xác định rõ đặc điểm, đặc thù nhà trường, những thuận lợi và khó khăn trong công tác chủ nhiệm và đưa ra phương hướng cũng như giải pháp khắc phục trong thời gian tới;

3. Hướng đến việc khẳng định vai trò của Công tác chủ nhiệm lớp với hoạt động học và tự học của học sinh đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trung học;

4. Tăng cường phối hợp giáo dục đạo đức ở 3 môi trường (nhà trường, gia đình và xã hội), giáo dục kỹ n