Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:39 19/09/2018  

Hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 9 trường THCS Trần Cao Vân: Thăm làng nghề truyền thống Làng hoa giấy Thanh Tiên

Để rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá