Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:36 06/09/2017  

Thông báo về việc Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức hoàn thành chế độ tập sự.

Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học trực thuộc.

Căn cứ thông báo tuyển dụng của UBND Thành phố Huế. 

Phòng GD&ĐT thông báo các đơn vị có giáo viên tuyển dụng vào ngày 21/3/2017 tiến hành làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức hoàn thành chế độ tập sự và gửi về Phòng GD&ĐT (Bộ phận TCHC) chậm nhất ngày 27/9/2017.

Số lượt xem : 3174

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác