Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:54 01/11/2016  

THÔNG BÁO LẦN 2 Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, nhi đồng cấp Thành phố lần thứ III- năm 2017 và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở năm học 2016-2017


Kính gửi: Các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc. Ngày 13/5/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn số 467/PGD&ĐT-PT hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp cơ sở năm học 2016-2017. Qua đi thực tế nắm tình hình tại cơ sở và để Cuộc thi đạt kết quả cao, Phòng thông báo đến các trường các nội dung sau:

 

1.  Rà soát lại các đề tài nghiên cứu để chọn lựa các đề tài mang tính khả thi, thể hiện sự sáng tạo, tính mới để tham gia dự thi cấp thành phố.

 

2.  Thời gian

 

- Ngày 05/11/2016: Hạn cuối nộp danh sách các đề tài chính thức tham gia dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp Thành phố và cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế

 

- Ngày 21/11/2016: Hạn cuối nộp hồ sơ các đề tài chính thức tham gia dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp Thành phố và cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.

 

- Ngày 30/11/2016: Từ 14h00, các trường trưng bày Poster, sản phẩm nghiên cứu, sổ tay nghiên cứu, tài liệu liên quan đến đề tài… theo đúng qui định của hội thi tại địa điểm thi. Nếu đề tài nào đăng ký dự thi cả hai cuộc thi cũng chỉ làm một Poster.

 

- Ngày 01/12/2016: 8h00 tiến hành khai mạc và tổ chức thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp Thành phố lần thứ III, năm 2017.

 

- Ngày 02/12/2016: 8h00 tiến hành khai mạc và tổ chức thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở và tiến hành tổng kết, phát thưởng các đề tài đạt giải qua các Cuộc thi lúc 14h00 cùng ngày.

 

Tải fiel đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 494

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác