Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:59 11/11/2017  

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018


Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc.

 Ngày  21 tháng 8 năm 2017,  Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế đã có công văn số 1198/PGD&ĐT-PT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên – Nhi đồng cấp cơ sở, năm học 2017 -2018. Do điều kiện kinh phí tổ chức, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các nội dung sau:1. Tổ chức Cuộc thi  Tổ chức lồng ghép Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng với Cuộc thi  Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố. Mỗi đề tài của cấp THCS chỉ được thẩm định theo bộ tiêu chí đánh giá của Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng hoặc bộ tiêu chí đánh giá của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (đối với các đề tài có tính chất xã hội, không có sản phẩm, mô hình). Riêng các đề tài cấp Tiểu học được thẩm định theo bộ tiêu chí đánh giá của Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng. 

...

Tải file đầy đủ tại đây

Tải file

Số lượt xem : 830

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác