Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:20 17/10/2017  

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Thành phố năm học 2017-2018


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.

Ngày 26/09/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn số   1362/PGD&ĐT-PT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Thành phố năm học 2017-2018, nay thông báo thời gian và địa điểm thi cụ thể như sau:

- 8hh00 ngày 03/11/2017:

  • Khai mạc và thi lý thuyết tại Hội trường UBND thành phố Huế.
  • Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị THCS và các giáo viên tham gia dự thi.

- Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 14/11/2017: Thi thực hành tại trường giáo viên dự thi đang giảng dạy (Ngày 25/10/2017 các đơn vị nhận lịch thi thực hành tại Bộ phận Phổ thông - Phòng GD&ĐT thành phố Huế).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu các trường triển khai thực hiện đầy đủ những nội dung trên ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,PT;

 

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                     (Đã ký)

                                                                                        Phan Nam

Tải file đầy đủ tại đây

                                                                                         

 

 

 

 

 

Tải file

Số lượt xem : 842

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác