Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 22 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:52 13/01/2016  

Thông Báo tập huấn giáo dục hướng nghiệp


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Thực hiện công văn số 2927/SGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc cử cán bộ, giáo viên tập huấn giáo dục hướng nghiệp, Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn về giáo dục hướng nghiệp với nội dung và kế hoạch như sau:

1. Nội dung tập huấn:

- Một số vấn đề đổi mới về giáo dục hướng nghiệp;

- Lý thuyết và kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.

Tài liệu tập huấn gửi kèm theo công văn này, các trường tải trên website của Phòng GD&ĐT để nghiên cứu trước.

2. Thời gian: 0,5 ngày (ngày 23/01/2016), khai mạc lúc 7 giờ 30.

3. Địa điểm: Trường THCS Phạm Văn Đồng

(số 12 đường Lâm Hoằng – thành phố Huế)

4. Thành phần: 01 lãnh đạo trường và 01 giáo viên phụ trách giáo dục hướng nghiệp.

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị cử đủ, đúng thành phần tham gia tập huấn và thời gian quy định trên./.

 

(Tải 03  file đính kèm tại đây)

Tải file 1Tải file 2

 

Tải file

Số lượt xem : 394

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác