Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:52 13/01/2016  

Thông Báo tập huấn giáo dục hướng nghiệp


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Thực hiện công văn số 2927/SGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc cử cán bộ, giáo viên tập huấn giáo dục hướng nghiệp, Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn về giáo dục hướng nghiệp với nội dung và kế hoạch như sau:

1. Nội dung tập huấn:

- Một số vấn đề đổi mới về giáo dục hướng nghiệp;

- Lý thuyết và kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.

Tài liệu tập huấn gửi kèm theo công văn này, các trường tải trên website của Phòng GD&ĐT để nghiên cứu trước.

2. Thời gian: 0,5 ngày (ngày 23/01/2016), khai mạc lúc 7 giờ 30.

3. Địa điểm: Trường THCS Phạm Văn Đồng

(số 12 đường Lâm Hoằng – thành phố Huế)

4. Thành phần: 01 lãnh đạo trường và 01 giáo viên phụ trách giáo dục hướng nghiệp.

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị cử đủ, đúng thành phần tham gia tập huấn và thời gian quy định trên./.

 

(Tải 03  file đính kèm tại đây)

Tải file 1Tải file 2

 

Tải file

Số lượt xem : 412

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác