Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 13:48 14/03/2018  

Thông báo thay đổi thời gian tập huấn nghiệp vụ Thư viện trường tiểu học


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 07/3/2018, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã có công văn số 164/PGDĐT-PT về việc tập huấn nghiệp vụ Thư viện trường tiểu học năm học 2017-2018 được tổ chức vào ngày 22/3/2018, nay do Sở GD&ĐT triển khai tổ chức tập huấn dạy học 2 buổi/ngày trùng với thời gian tập huấn trên.

Vậy, Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch tập huấn sẽ điều chỉnh lại và tổ chức vào ngày Thứ Ba – 20/3/2018; các nội dung liên quan khác vẫn thực hiện theo công văn số 164/PGDĐT-PT của Phòng GD&ĐT.

              Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ các nội dung trên và cử đúng, đủ thành phần tham dự tập huấn; đồng thời thông báo cho báo cáo viên có tham gia tập huấn cấp tỉnh được biết để cùng dự./.

Tải file đầy đủ dưới đây

Vậy, Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch tập huấn sẽ điều chỉnh lại và tổ chức vào ngày Thứ Ba – 20/3/2018; các nội dung liên quan khác vẫn thực hiện theo công văn số 164/PGDĐT-PT của Phòng GD&ĐT.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ các nội dung trên và cử đúng, đủ thành phần tham dự tập huấn; đồng thời thông báo cho báo cáo viên có tham gia tập huấn cấp tỉnh được biết để cùng dự./. 

 

                                          

Nơi nhận:

- Như trên;

-Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, PT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lâm Thủy

Tải file

Số lượt xem : 326

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác