Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:26 16/01/2018  

Thông báo Tổ chức tập huấn, hội thảo về bồi dưỡng năng lực giảng dạy môn Tin học cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Năm học 2017-2018


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Nhằm mục đích chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm giảng dạy sau Hội thi giáo viên dạy giỏi môn tin học THCS cấp thành phố năm học 207-2018; bồi dưỡng năng lực giảng dạy và hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục môn Tin học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn, hội thảo kế hoạch như sau:

1. Thời gian: 01 ngày (thứ tư, 24/01/2018).
2. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Văn Linh.
3. Nội dung:

               Buổi sáng: Dự giờ tiết dạy minh họa (thực hành và lý thuyết); Thảo luận, trao đổi, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy.

               Buổi chiều: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục môn Tin học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học...)

4. Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý có chuyên môn đào tạo tin học và tất cả giáo viên dạy Tin học (Biên chế, hợp đồng) tại các đơn vị THCS. 

 

.....

Tải file đầy đủ dưới đây:

Tải file

Số lượt xem : 411

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác