Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:01 22/09/2017  

Thông báo Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2017-2018

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2017-2018. Nội dung, kế hoạch cụ thể như sau:

1./ Thời gian: Ngày 19 tháng 10  năm 2017 (thứ năm).

2./ Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Chí Diểu Huế

3./ Môn thi ( 10 môn): Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Vật lí; Sinh học; Lịch sử; Địa lý, Hóa học, Tiếng Pháp, Tin học. Nội dung thi theo chương trình THCS hiện hành tính đến thời điểm thi. Riêng môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp ngoài phân môn thi viết có thi thêm phân môn nghe hiểu, môn Tin học thi thực hành trên máy về lập trình Free Pascal nâng cao, chú ý các kiểu dữ liệu tập hợp, mảng (1,2 chiều), bảng ghi, xâu...

4./ Lịch thi:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

bắt đầu phát đề

Thời gian

làm bài

Ghi chú

19/10/2017

Sáng

Ngữ văn; Toán

Hóa; Địa lý; Tiếng Pháp

8h00

 

120 phút

 

Thời gian phát đề được tính 5 phút

Chiều

Vật lý; Tiếng Anh,

 Lịch sử; Sinh học; Tin học

14h00

 

120 phút

5./ Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 9 ở trường.

6./ Điều kiện dự thi: học sinh xếp loại cuối năm học 2016-2017 phải có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên.

7./ Số lượng dự thi: Số lượng đội tuyển chính thức mỗi môn bằng tổng số lớp 9 của trường.

( không đăng kí học sinh thi thêm để lấy giải cá nhân). Mỗi thí sinh có thể dự thi 2 môn nếu các môn thi không trùng buổi thi và có năng lực các môn dự thi tốt. Riêng môn Tin học, số học sinh dự thi được tính theo hạng trường:

+ Trường hạng I gồm 3 học sinh.

+ Trường hạng II và hạng III gồm 2 học sinh.

8./ Chuẩn bị tổ chức thi:

- Các trường gửi danh sách đăng kí học sinh dự thi (theo mẫu 1) và đề cử danh sách cán bộ quản lý, giáo viên coi thi, chấm thi ( mẫu 2) về Phòng Giáo dục & Đào tạo với số lượng như sau:

  • Coi thi: Trường hạng I giới thiệu 4 người (Trong đó có Tiếng Anh, Tin học, Tiếng Pháp), trường hạng II và III giới thiệu 2 người.
    • Chấm thi: Mỗi trường giới thiệu 1 người/1 môn.

Tất cả các thành viên tham gia coi thi, chấm thi phải là người không có con, em ruột (của vợ hoặc chồng) đang dự thi.

- Danh sách được lập trên phần mềm Excel, bảng mã  Unicode, size 13. Các Sheet lần lượt chứa các nội dung : Danh sách học sinh dự thi HSG các môn lớp 9, danh sách cán bộ quản lý, giáo viên coi thi, chấm thi và gửi qua địa chỉ email:  phothongpgdhue2016@gmail.com, đồng thời nộp danh sách bằng văn bản có xác nhận của Hiệu trưởng về Phòng Giáo dục và Đào tạo Huế trước ngày 05/10/2017. Phòng sẽ có giấy điều động cho các thành viên tham gia coi thi và chấm thi. 

- Các trường lập thẻ thí sinh cho học sinh dự thi.

-  Học sinh dự thi vào buổi sáng có mặt tại địa điểm thi lúc 7h30 ngày 19/10/2017 để dự lễ khai mạc, học sinh dự thi vào buổi chiều có mặt tại địa điểm thi lúc 13h30 cùng ngày. Thí sinh dự thi không mang theo giấy thi, giấy nháp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu  Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện đầy đủ  nội dung  công văn này, đồng thời có kế hoạch tổ chức đưa đón học sinh tham dự kì thi đầy đủ, an toàn.

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 2819

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác