Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:21 12/04/2017  

Thông báo tổng hợp tình hình đội ngũ CBQL, GV năm học 2015-2016


Kính gửi các đơn vị trực thuộc.

Yêu cầu các đơn vị thống kê theo mẫu và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận TCCB) trước ngày 13/4/2017.

Ghi chú: Thống kê vào thời điểm tháng 5/2016.

 

Tải mẫu đính kèm tại đây:

Tải file

Số lượt xem : 691

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác