Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:32 08/08/2016  

Thông Báo V/v kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác chuẩn bị năm học mới


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc

Từ ngày 08/8/2016-13/8/2016, Phòng GD-ĐT thành lập 03 đoàn đi kiểm tra tất cả các đơn vị trường học trực thuộc về công tác chuẩn bị năm học mới.

          Phòng GD-ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng chuẩn bị báo cáo theo các nội dung như sau:

          1. Huy động số lượng:

          - Tuyển sinh:

          - Khuyết tật:

          2. Đội ngũ:

          - Số lượng CBQL:         Thừa:                     Thiếu

          - Giáo viên:                    Thừa:                     Thiếu

          - Nhân viên:                   Thừa:                     Thiếu

          3. Cơ sở vật chất

          4. Thực hiện thu/chi đầu năm học

          5. Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại:

          - Xây dựng kế hoạch

          - Tổ chức ôn tập cho học sinh

          - Tổ chức kiểm tra lại, chấm bài

          - Xét lên lớp/ở lại và cập nhật, lưu trữ hồ sơ

          6. Kiến nghị đề xuất

Số lượt xem : 795

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác