Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:17 22/01/2018  

Thông báo V/v tham gia câu lạc bộ năng khiếu vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh cấp Tiểu học và Kết quả thi vẽ tranh trên máy tính cấp Thành phố


Kính gởi: Hiệu trưởng các trường TH trực thuộc.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên máy tính đối với học sinh tiểu học cấp Thành phố. Qua cuộc thi, Phòng đã phát hiện nhiều em có năng lực đặc biệt. Vì vậy, Phòng sẽ tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ vẽ tranh trên máy tính, tạo sân chơi cho các em phát triển năng khiếu. Kế hoạch cụ thể như sau:

1.  Đối tượng tham gia câu lạc bộ: là những học sinh đạt giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh trên máy tính cấp Thành phố năm học 2017-2018.

2.  Thời gian:

    Đợt 1: Từ ngày 24/01/2018 đến hết ngày 08/02/2018.

    Đợt 2: Từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 15/03/2018.

             Học sinh học 02 buổi/tuần (vào chiều thứ tư và sáng thứ bảy). Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 14h00, ngày 24/01/2018.

3.  Địa điểm tổ chức: Tại phòng Tin học Trường TH Lê Lợi – Huế.

... 

Tải file đính kèm dưới đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 843

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác