Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:57 21/07/2017  

Thông báo về việc báo cáo số liệu cơ sở vật chất từ năm 2011-2016


Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Thực hiện công văn số 1784/GD&ĐT - KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo TT Huế về cung cấp số liệu chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục - Đào tạo đề nghị các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc báo cáo số liệu cơ sở vật chất từ năm 2011 đến năm 2016 theo biểu 02 đính kèm (có thể tải mẫu từ website của Phòng GD & ĐT)

Báo cáo nộp về bộ phận Kế hoạch tài chính của Phòng Giáo dục & Đào tạo chậm nhất trước ngày 25/7/2017 để kịp tổng hợp báo cáo nộp Sở Giáo dục & Đào tạo đúng kế hoạch.

Nhận được công văn này yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian qui định./.

 

Nơi nhận:                                          

- Như trên;

- Lưu VT, KHTC.

 

 

 

Tải file đính kèm tại đây:

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

  (Đã ký)

 

Phan Nam 

 

 

 

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 704

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác