Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 22 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:20 22/02/2017  

THÔNG BÁO Về việc bổ sung danh sách thi giải Toán qua Internet cấp thành phố năm học 2016 – 2017


Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường TH trực thuộc; - Hiệu trưởng trường TH Huế Star.

Ngày 20/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo số 115/PGD&ĐT-PT về việc tổ chức thi giải Toán bằng tiếng Việt qua Internet cấp thành phố đối với học sinh các trường TH và THCS. Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, máy móc và để tạo điều kiện cho các em học sinh khối lớp 5, Phòng thông báo cho các em học sinh có điểm thi cấp trường từ 250 điểm trở lên và hoàn thành vòng 15 của chương trình được tham gia dự thi cấp thành phố (danh sách đính kèm trên Website của Phòng GD&ĐT).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học thông báo đầy đủ nội dung công văn này, làm thẻ học sinh cho các em dự thi đồng thời có kế hoạch tổ chức đưa đón các em tham gia dự thi đầy đủ và an toàn.

 

Nơi nhận:                                                                                              KT.TRƯỞNG PHÒNG

-Nh­ư trên;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG            

-L­ưu VT,PT. 

                                                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                                                        Lâm Thủy

 

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1381

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác