Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:03 03/08/2017  

Thông báo về việc cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, viên chức hàng năm.

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc

Để có cơ sở tổng hợp về tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành và cập nhật kịp thời các thông tin cần thiết về công tác tổ chức cán bộ, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Nộp về Phòng phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức, bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2016-2017 và phiếu bổ sung lý lịch cá nhân của CBGVNV toàn trường.  Các phiếu đánh giá, phiếu bổ sung lý lịch được Hiệu trưởng xác nhận, đóng dấu và xếp theo thứ tự A,B,C (kèm danh sách CBGVNV của trường).

- Cử 2 đến 3 CBGVNV của đơn vị đến Phòng GD&ĐT (bộ phận TCCB) để sắp xếp, bổ sung hồ sơ cán bộ. Những đơn vị có hồ sơ nhiều các hộp đựng không đủ đề nghị mang theo hộp để đựng hồ sơ .

Địa điểm:   Phòng GD&ĐT thành phố Huế số 24 Tố Hữu - tầng 4, Phòng 407.

                                        (Có lịch đính kèm).

Phòng GD&ĐT Thành phố đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng sắp xếp bố trí cử CBGVNV đi đúng thời gian để khỏi trở ngại công việc chung.  

Nơi nhận:                                                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu VT,TCHC.

 

                                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                                    Nguyễn Thuận

Tải file đính kèm tại đây:

 


Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 899

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác