Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:55 07/03/2018  

Thông báo về việc cử cán bộ quản lý Tập huấn Cán bộ quản lý Trường Trung học cơ sở


I. Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý Trường Trung học cơ sở về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch nhà trường; Tăng cường năng lực của cán bộ quản lý Trường Trung học cơ sở trong việc tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường THCS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- Yêu cầu: Các đơn vị cử đúng, đủ thành phần dự tập huấn.

II. Nội dung tập huấn

- Chuyên đề 1: Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện chương trình giáo dục.

- Chuyên đề 2: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (cấp THCS.) theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học,

- Chuyên đề 3: Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường trung học

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường THCS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh;

+ Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

 

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 607

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác