Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:11 23/08/2017  

THÔNG BÁO Về việc đăng tải thông tin trên Website.

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Để đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, đồng thời thực hiện tốt việc đưa tin, bài viết trên website của đơn vị, đáp ứng thông tin kịp thời cho CBGVNV và học sinh; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

          1. Thường xuyên cập nhật tin tức liên quan về ngành GD&ĐT, thông tin và các hình ảnh hoạt động của đơn vị lên website của trường.

          2. Cập nhật lịch công tác, thời khóa biểu, lịch thi, bảng điểm, … của đơn vị, các mẫu đơn, các văn bản hướng dẫn liên quan của ngành.

          3. Đưa tin bài về các hoạt động Đoàn, Đội, các hoạt động ngoại khóa, phát động đến toàn thể CBGVNV và học sinh tham gia viết bài với nội dung liên quan đến ngành đăng trên website của đơn vị để nội dung đăng tải được phong phú, đa dạng.

          4. Cập nhật các sản phẩm NCKH, các bài giảng E-Learning và các bài dự thi Tích hợp liên môn đạt giải từ cấp tỉnh của CBGV và học sinh để các đơn vị cùng nghiên cứu học tập.

          5. Các tin, bài, ảnh trước khi đăng phải qua duyệt của Hiệu trưởng để đảm bảo tính chính xác và đúng theo quy định của Pháp luật.

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu  VT, TCHC.

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                      

                                                 Đã ký

 

Nguyễn Thuận

Tải file

Số lượt xem : 4457

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác