Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:24 26/03/2018  

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì II và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2017-2018


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế, công văn số 475/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/03/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Kiểm tra học kì II cấp THCS, Phòng hướng dẫn kế hoạch thực hiện như sau:

I.    Mục đích, yêu cầu

1.   Mục đích

Đánh giá chính xác, công bằng năng lực học tập của học sinh các khối lớp trong học kỳ, nhằm thực hiện tốt công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.

2.   Yêu cầu

Các trường phải tổ chức dạy học đảm bảo kế hoạch nội dung, chương trình theo quy định và ôn tập cho học sinh thật kĩ trước khi kiểm tra đồng thời giáo dục học sinh tính nghiêm túc, trung thực; kiên quyết xử lí các trường hợp quay cóp, gian lận trong kiểm tra.

Hiệu trưởng phải phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng coi, chấm và có đủ các loại biên bản tổ chức kiểm tra học kì II của hội đồng coi, chấm theo quy định.

Các trường phải thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Huế. Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trường kiểm tra sai lịch. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức coi - chấm ở các trường.

II. Tổ chức kiểm tra học kì

1. Yêu cầu về nội dung câu hỏi kiểm tra

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình quy định của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức, kĩ năng và nội dung giảm tải theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

- Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra.

- Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.

- Phạm vi câu hỏi kiểm tra tính đến tuần thứ 14 thuộc chương trình học kì II của cấp THCS.

(Lưu ý: Sau kiểm tra học kì, các trường tiếp tục dạy học để hoàn thành nội dung chương trình các tuần còn lại của năm học theo quy định.)

....

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 617

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác