Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:02 01/11/2016  

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2016-2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2389/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi IOE năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành Phố Huế hướng dẫn các nội dung như sau:

I. Những vấn đề chung

1. Các trường kiện toàn Ban tổ chức nếu có thay đổi nhân sự.

2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin mọi mặt và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật