Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:10 18/08/2017  

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua”Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2017-2018 và giai đoạn 2016-2020


Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 1974/HDLT-SGDĐT-CĐGD ngày 14/08/2017 của Sở GD&ĐT – Công Đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 và giai đoạn 2016-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

- Nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 1974/HDLT-SGDĐT-CĐGD ngày 14/08/2017 của Sở GD&ĐT – Công Đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 và giai đoạn 2016-2020 (Đính kèm trên website của Phòng GD&ĐT).

- Phát động Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 và giai đoạn 2016-2020 trong toàn thể cán bộ, giáo viên của đơn vị, đồng thời xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện từng năm học.

- Định kì tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá việc thực hiện phong trào và ngày 15 của tháng cuối cùng của mỗi quý, cuối học kỳ 1, kết thúc năm học các đơn vị báo cáo kết quả theo yêu cầu trong mục III của công văn 1974/HDLT-SGDĐT- CĐGD về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế bằng văn bản và qua E-mail thuy81pgd@gmail.com gồm danh sách đề xuất tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và thành tích nổi bật, sản phẩm, minh chứng cụ thể.

Phòng sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, sơ kết học kỳ 1 và tổng kết cuối năm tại các đơn vị. Đồng thời căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua này để xét danh hiệu tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm học. 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm.

                                                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- Lưu: VT, PT.

                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                       Lâm Thủy

 

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 1117

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác