Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:52 17/01/2017  

THÔNG BÁO Về việc nộp bài dự thi thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp Tỉnh năm học 2016-2017


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Kính đề nghị các trường có đề tài tham gia dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp Tỉnh năm học 2016-2017 nộp bài dự thi qua trang trường học kết nối theo hướng dẫn đính kèm.

Thời gian nộp bài trên trang trường học kết nối: Từ ngày 06/02/2017 và đến ngày 11/02/2017. Nếu có vướng mắc, xin liên hệ bộ phận phổ thông để được hướng dẫn thêm.

 

 Hướng dẫn nộp sản phẩm Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp đối với giáo viên và vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh

 

Để nộp bài, giáo viên và học sinh thực hiện các bước như sau:

B1. Vào trang truonghocketnoi.edu.vn

B2. Đăng nhập bằng tài khoản giáo viên (ví dụ GV.)

B3. Chọn thẻ “Sinh hoạt chuyên môn”

B4. Chọn nút “Mời vào không gian do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì”

B5. Chọn lĩnh vực “Đổi mới phương pháp dạy học”

B6. Nếu nộp bài dự thi của giáo viên, chọn  “Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016-2017”.

Nếu nộp bài dự thi của học sinh, chọn “cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017”

B7. Chọn nút “Đăng ký” ở cột phải của trang web.

B8. Bấm nút OK ở thông báo

B9. Bấm nút “Thêm thành viên” để tạo nhóm.

B10. Nhập tên giáo viên cùng nhóm

B11. Khai báo các thông tin liên quan

Lưu ý: Đối với các đề tài dự thi của học sinh, Trường cử giáo viên phụ trách đăng nhập bằng tài khoản của giáo viên để nộp bài cho học sinh.

Số lượt xem : 726

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác