Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:20 18/05/2017  

Thông báo về việc nộp đánh giá xếp loại và báo cáo kết quả công tác y tế trường học NH 2016-2017


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trường các đơn vị Tiểu học, THCS trực thuộc

Phòng Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các đơn vị nộp gấp đánh giá xếp loại và báo cáo kết quả công tác y tế trường học NH 2016-2017 về Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Thủy-tổ Phổ thông trong ngày 19/5/2017 để Phòng GD-ĐT tổng hợp, báo cáo. Sau thời gian trên, mọi chậm trể, các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Số lượt xem : 636

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác