Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:57 17/10/2016  

THÔNG BÁO - Về việc quản lý, sử dụng địa chỉ Website của các đơn vị trường học.


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016-2017, đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng website của các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đề nghị các trường gửi địa chỉ Website của trường mình về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận TCCB hoặc qua E.mail: levietbaokhanh.pvd@gmail.com trước ngày 20/10/2016.

Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện .

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu  VT, TCHC.

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký


                                            Nguyễn Thuận

 

 

Tải flie đầy đủ tại đây

Tải file

Số lượt xem : 753

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác