Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:15 05/05/2017  

Thông báo về việc tập huấn chương trình Quản lý nhân sự PMIS năm 2017


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 956/SGD&ĐT-TCCB ngày 21/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn chương trình Quản lý nhân sự PMIS năm 2017 và gửi cơ sở dữ liệu PMIS; Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tập huấn khai thác các chức năng của chương trình Quản lý nhân sự PMIS, cụ thể như sau:

1. Thành phần và số lượng

a) Mầm non: cử 01 Cán bộ quản lý và 01 Cán bộ phụ trách PMIS.

b) Tiểu học, Trung học cơ sở: cử 01 Cán bộ phụ trách PMIS.

2. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian: 01 buổi, ngày 12/5/2017.

- Buổi sáng (8 giờ 00): Tập huấn các trường Mầm non.

- Buổi chiều (14 giờ 00): Tập huấn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

b) Địa điểm: Hội trường tầng 01 trường THCS Phạm Văn Đồng, 12 Lâm Hoằng – TP Huế

3. Nội dung tập huấn

- Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS (phiên bản 3.4.9):

- Hướng dẫn các thao tác về quản lý nghiệp vụ;

- Hướng dẫn chuyển đổi chức danh nghề nghiệp viên chức;

Ghi chú: Các cán bộ, giáo viên khi đi tập huấn đem theo máy laptop (có cài sẵn chương trình, dữ liệu PMIS phiên bản 3.4.9) và ổ cắm điện cá nhân.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị cử đúng thành phần, số lượng tham gia lớp tập huấn để khỏi trở ngại công việc chung.

 

                                                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận:                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                          

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, TCCB.                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thuận

Tải file

Số lượt xem : 896

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác