Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:22 17/10/2016  

Thông báo về việc tập huấn chuyên môn bộ môn Tin học cấp THCS


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy bộ môn Tin học cấp THCS trên địa bàn thành phố trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn, kế hoạch như sau:

1. Thành phần tham dự: Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Tin học.

2. Thời gian: lúc 8giờ 00 thứ bảy ngày 22/10/2016.

3. Địa điểm: Trường THCS Lê Hồng Phong -  214B Lý Nam Đế, Huế.

4. Nội dung:

- Dự giờ 1 tiết dạy bài: Các hàm tính toán - Lớp 7 do giáo viên Hồ Nhật Trí, trường THCS Lê Hồng Phong thực hiện.

- Thảo luận, đúc rút kinh nghiệm tiết dạy.

- Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu  VT, PT.

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Đã ký


                                               Lâm Thuỷ


 

 

 

    

 

Tải file

Số lượt xem : 515

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác