Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 17 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:28 17/10/2016  

Thông báo về việc tập huấn phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực - lấy học sinh làm trung tâm – bộ môn Tiếng Anh


Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị: - Trường TH Lê Lợi - Trường TH Số 1 Kim Long - Trường TH Số 2 Kim Long - Trường TH Quang Trung - Trường TH Phú Lưu - Trường TH Phường Đúc - Trường TH An Cựu

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Huế, Phòng thông báo về việc tập huấn phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực- lấy học sinh làm trung tâm – bộ môn Tiếng Anh của các trường có tên trên như sau:

 

       - Thành phần: Tổ trưởng và giáo viên tiếng Anh trực tiếp giảng dạy.

 

       - Thời gian      : 14giờ00, thứ năm, ngày 20/10/2016

 

        - Địa điểm      : Trường TH An Cựu

 

        - Nội dung     : Dự giờ, góp ý, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực- lấy học sinh làm trung tâm.

 

        - Bài dạy: Unit 6 – Lesson 1 – Grade 4 – Giáo trình: Tiếng Anh của Bộ.             

 

        Nhận được thông báo này, Phòng GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh tham gia sinh hoạt đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG

-Như trên;                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

-Lưu VT, PT.

                                                                                                            Đã ký

 

                                                                                                        Lâm Thuỷ

                                                                                                  

 

                                                                                                        

Tải file

Số lượt xem : 530

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác