Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:52 15/03/2017  

THÔNG BÁO Về việc tập huấn tiếp nhận tài khoản phần mềm SMAS

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Thực hiện công văn số 509/SGDĐT-CNTT ngày 09/3/2017 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cung cấp số điện thoại và tập huấn tiếp nhận tài khoản phần mềm SMAS.

Phòng Giáo dục-Đào tạo thông báo các đơn vị trường học trực thuộc cử 02 người (01 Lãnh đạo nhà trường và 01 phụ trách CNTT) để tham gia tập huấn.

          Thời gian: 14h00- ngày  21/3/2017 (Thứ ba).

          Địa điểm: Tại Hội trường UBND Thành phố (Phòng họp B214- 24 Tố Hữu-TP Huế).

          Phòng Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học tham gia đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                 

- Lưu VP.                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                                     Nguyễn Thuận

Tải file

Số lượt xem : 879

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác