Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:17 09/04/2018  

THÔNG BÁO Về việc tham gia Olympic Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Tin học học sinh lớp 5 cấp tỉnh - Năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc có liên quan. Thực hiện công văn số 688/SGDĐT-GDTH ngày 29/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc Kế hoạch tổ chức Olympic Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Tin học lớp 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) thông báo kế hoạch như sau:

1. Đối tượng học sinh tham gia:

Học sinh của các trường đạt kết quả cao trong Ngày hội Giao lưu, Olympic học sinh lớp 5 Thành phố năm học 2017-2018 (danh sách đính kèm).

  2. Nội dung và hình thức giao lưu:

          2.1. Nội dung: Kiến thức học sinh đã học cho đến thời điểm tổ chức.

          2.2. Hình thức:

- Môn Tiếng Việt và Toán làm bài viết, môn Tin học thực hành trên máy tính. Thời lượng làm bài mỗi môn 60 phút.

- Môn Tiếng Anh về nội dung, hình thức thực hiện theo công văn số 72/PGDĐT-PT ngày 24/01/2018 của Phòng GD&ĐT về việc Kế hoạch giao lưu Olympic tiếng Anh tiểu học năm học 2017-2018.

- Môn Tiếng Pháp học sinh tham gia giao lưu nghe, nói và Trò chơi Rung chuông vàng.

  3. Thời gian và địa điểm giao lưu: Khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại trường tiểu học Lê Lợi (Số 01 Nguyễn Tri Phương, Huế).

          Buổi sáng:

          - Tổ chức Olympic Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ học sinh chỉ làm bài viết, sau đó tổ chức giao lưu kỹ năng vận động kéo co và Rung chuông vàng.

          - Giao lưu nội dung nghe, nói môn Tiếng Anh thực hiện theo công văn số  72/PGDĐT-PT của Phòng GD&ĐT. Riêng môn Tiếng Pháp học sinh tham gia Trò chơi Rung chuông vàng.

          Buổi chiều:

          - Tổ chức Olympic Tin học.

          - Giao lưu tập thể môn Tiếng Anh.

 4. Lịch giao lưu Ngày 27 tháng 4 năm 2018

          - Từ 7h30 đến 8h00: Khai mạc.

          - Từ 8h00 đến 9h30: Tổ chức Olympic Tiếng Việt, Toán và Ngoại ngữ.

          - Từ 9h30 đến 11h30: Giao lưu kéo co và Rung chuông vàng.

          - Từ 14h00 đến 15h00: Tổ chức Olympic Tin học.

          - Từ 14h00 đến 16h30: Giao lưu tập thể môn tiếng Anh.

          - Từ 16h30 đến 17h00: Tổng kết giao lưu.

...

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1447

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác