Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:48 28/02/2017  

THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch thi giải Toán qua Internet cấp thành phố năm học 2016 – 2017

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc; - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương; - Hiệu trưởng trường TH Huế Star.

Do sự thay đổi đột xuất của lịch thi giải toán qua Internet cấp thành phố ngày 27/02/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Phòng GD&ĐT thành phố Huế thông báo lịch và địa điểm thi thay đổi như sau:

1. Lịch thi: Vòng 15 (ngày 03/3/2017)

Buổi

Khối

Giờ thi

Khối

Giờ thi

Khối

Giờ thi

Sáng

3

8h00 đến 9h00

1

9h30 đến 10h30

2; 7

11h00 đến 12h00

Chiều

5

13h30 đến 14h30

6; 9

15h00 đến 16h00

4; 8

16h30 đến 17h30

     Học sinh dự thi tập trung trước giờ bắt đầu thi của mỗi xuất thi là 30 phút để ổn định tổ chức.

2. Địa điểm thi:

- Khối lớp 7 thi tại Trung tâm Tin học Sở (danh sách đính kèm trên Website của Phòng GD&ĐT).

- Các khối còn lại giữ nguyên theo công văn số 115/PGD&ĐT-PT ngày 20/02/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường TH và THCS có học sinh tham gia thi thông báo đầy đủ nội dung công văn này đến học sinh và phụ huynh được biết để các em tham gia dự thi đầy đủ.

 

Nơi nhận:                                                                                              KT.TRƯỞNG PHÒNG

-Như trên;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG            

-L­ưu VT,PT. 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                        Lâm Thủy

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 1221

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác