Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 11 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:37 10/04/2017  

THÔNG BÁO Về việc Thi giải toán qua Internet cấp Quốc gia năm học 2016 – 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi giải toán qua Internet năm học 2016 – 2017 cấp Quốc gia (vòng 19), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo với học sinh các trường TH và THCS trong địa bàn thành phố Huế kế hoạch thi như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Tất cả học sinh khối 5 và 9 của các trường TH và THCS hội đủ cả hai điều kiện sau:

- Đã vượt qua vòng thi cấp Tỉnh với số điểm từng khối lớp như sau:

Lớp 5: từ 180 điểm trở lên;

Lớp 9: từ 200 điểm trở lên.

- Hoàn thành vòng 18 của chương trình.

2. Lịch thi: Vòng 19 (ngày 14/04/2017)

Buổi

Khối

Giờ thi

Khối

Giờ thi

Sáng

9

8h00 đến 9h00

5

10h00 đến 11h00

    Học sinh dự thi tập trung trước giờ bắt đầu thi của mỗi xuất thi là 30 phút để ổn định tổ chức.

3. Địa điểm thi: (Các trường theo dõi trên Website của Phòng)

Lưu ý: Phòng yêu cầu các đơn vị phân công giáo viên bộ môn Toán bồi dưỡng học sinh để chuẩn bị tốt cho kỳ thi giải Toán qua Internet cấp Quốc gia.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công văn này, làm thẻ học sinh cho các em dự thi đồng thời có kế hoạch tổ chức đưa đón các em tham gia dự thi đầy đủ và an toàn.

 

Nơi nhận:                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG            

- Lưu VT, PT. 

                                                                                       

                                                                                                      Đã ký

 

                                                                                                Lâm Thủy

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 583

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác