Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:31 22/11/2018  

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ I cấp Tiểu học và kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm học 2018-2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Nhằm giúp học sinh nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực các môn học và đạt kết quả tốt trong học kỳ I năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy các môn học theo đúng kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây dựng theo hướng tinh giản, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực học sinh.

- Tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh để kịp tiến độ chương trình.

- Lập kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng môn học, phân công giáo viên hướng dẫn, giảng dạy, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh nắm chắc kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, năng lực môn học.

Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị Tiểu học, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Tải file

Số lượt xem : 1024

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác