Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:29 06/09/2016  

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp tập huấn Tiêu chí đánh giá Công nghệ thông tin và Cuộc thi E-learning Năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc

Thực hiện công văn số 1844/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn tiêu chí đánh giá Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017 và Cuộc thi e-learning năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch thực hiện như sau

1. Mục đích

Hỗ trợ giáo viên phát triển ứng dụng CNTT, hiện đại hóa công tác giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh. Cung cấp thông tin về cuộc thi thiết kế E-learning các cấp.

          Hướng dẫn việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Phòng GD&ĐT.

2. Thời gian, địa điểm: Thứ sáu, ngày 09/9/2016. Bắt đầu từ 8h00, tại trường THCS Phạm Văn Đồng.

          3. Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo và 02 giáo viên (có 01 giáo viên tin học).

          Cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn mang theo laptop có gắn các thiết bị Web Cam hoặc Camera và Microphone, đã cài đặt phần mềm soạn giáo án E-learning (đính kèm danh sách) và một giáo án đang giảng dạy ở trường dạng bản mềm (file word).

     Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, cử đúng và đủ thành phần tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên;                           

- Lưu VT, PT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

                     Lâm Thủy

Tải file

Số lượt xem : 588

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác