Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:10 14/06/2017  

THÔNG BÁO Về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.

Căn cứ công văn số 40/BTCHT, ngày 04/4/2017 của Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017,

Thực hiện công văn số 2121/UBND-KHCN, ngày 12/6/2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo đến các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS các nội dung liên quan đến Hội thi như sau:

1.  Nội dung thi

-  Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

-  Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải.

-  Vật liệu, hóa chất, năng lượng.

-  Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường.

-  Y dược.

-  Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

2.  Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS và học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có quyền dự thi.

3.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

-  Thời gian: Từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 31/7/2017.

- Địa điểm: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu – Huế.

- Hồ sơ dự thi (đính kèm Thể lệ thi tại Quyết định số 36/QĐ- BTCHT, ngày 3/4/2017).

Các đơn vị có đề tài dự thi nộp hồ sơ theo qui định, đồng thời nộp danh sách trích ngang (Họ tên tác giả, năm sinh, tên đề tài, lĩnh vực, đơn vị, đã tham gia cuộc thi nào và đạt giải, số điện thoại liên lạc) về bộ phận Phổ thông phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2017

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đề tài đăng ký dự thi đông đủ.  

 

Nơi nhận:                         

 - Như trên;

 - Lưu VT, PT.

                              KT.TRƯỞNG PHÒNG    

                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                          

 

(Đã ký)

Lâm Thủy

        Tải file đính kèm tại đây                                                                           

 

                                                                                                     

 

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 594

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác