Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:34 07/11/2016  

Thông báo "Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh Năm học 2016-2017"


Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố đối với học sinh lớp 9 của các trường THCS trực thuộc. Qua kì thi, Phòng đã tuyển chọn được các đội tuyển học sinh giỏi thuộc 10 môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Pháp để tiếp tục bồi dưỡng tham gia dự thi cấp Tỉnh vào tháng 4/2017. Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể như sau:

1. Đối tượng  tham gia lớp bồi dưỡng:

 

-       Môn Toán:  học sinh có điểm thi đạt từ 5.0 điểm trở lên.

 

-       Môn Ngữ Văn:  học sinh có điểm thi đạt từ 5.25 điểm trở lên.

 

-       Môn Vật lý:  học sinh có điểm thi đạt từ 7.5 điểm trở lên.

 

-       Môn Tiếng Anh: học sinh có điểm thi đạt từ 7.10 điểm trở lên.

 

-       Môn Tin học: học sinh có điểm thi đạt từ 5.0 điểm trở lên.

 

-       Môn Lịch sử: học sinh có điểm thi đạt từ 5.5 điểm trở lên

 

-       Môn Địa lý: học sinh có điểm thi đạt từ 6.75 điểm trở lên

 

-       Môn Hóa học: học sinh có điểm thi đạt từ 3.75 điểm trở lên

 

-       Môn Sinh học: học sinh có điểm thi đạt từ 6.0 điểm trở lên

 

-       Môn Tiếng Pháp: học sinh có điểm thi đạt từ 6.63 điểm trở lên

 

2. Thời gian bồi dưỡng: 

 

-       Đợt 1: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 17/12/2016.

 

-       Đợt 2: Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 21/01/2017.

 

-       Đợt 3: Từ ngày 07/02/2017 đến ngày 07/04/2017.

 

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 1588

Chưa có bình luận nào cho bài viết này