Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:27 26/12/2017  

THÔNG BÁO Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh năm học 2017-2018 Đợt 2 và Đợt 3


Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp Tỉnh năm học 2017-2018 của đợt 2 và đợt 3 như sau:

Đợt 2: Từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 08/02/2018.

          Đợt 3: Từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 04/04/2018.

- Học sinh tham gia lớp bồi dưỡng môn Ngữ Văn, Địa lý, Hóa học, Toán, Tiếng Pháp học vào các buổi chiều thứ hai, tư, sáu; buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 14h00 ngày thứ hai 08/01/2018.

- Học sinh tham gia lớp bồi dưỡng môn Lịch sử, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Vật lý học vào các buổi chiều thứ ba, năm, bảy; buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 14h00 ngày thứ ba  09/01/2018.

Sau mỗi đợt Phòng tiếp tục khảo sát chất lượng học sinh trước khi tuyển chọn đội tuyển chính thức dự thi cấp Tỉnh vào tháng 4/2018.         

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc, giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp Tỉnh năm học 2017-2018 của Phòng triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công văn và động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học sinh tham gia đầy đủ.

 .....

Tải file đầy đủ bên dưới

Tải file

Số lượt xem : 580

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác