Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:36 15/06/2018  

Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 đối với các học sinh chưa trúng tuyển theo nguyện vọng


Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 843/SGDĐT-KTKĐ ngày 18/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019,

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2018-2019 khóa thi ngày 02/6/2018.

1. Đối với các học sinh của thành phố Huế chưa trúng tuyển vào các trường theo nguyện vọng được phép nộp đơn dự tuyển vào các trường dưới đây thuộc địa bàn thành phố Huế còn chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:

- Trường THPT Đặng Trần Côn;

- Trường THPT Thuận Hóa;

- Trường THPT Chi Lăng;

- Trung tâm GDNN-GDTX TP. Huế.

...

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file

Số lượt xem : 849

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác