Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:59 07/12/2016  

THÔNG BÁO "Về việc cập nhật thông tin vào phần mềm PMIS".

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn số 1197/PGD&ĐT-TCHC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế “Về việc thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND Tỉnh và cập nhật đầy đủ các thông tin vào phần mềm PMIS”, Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu của các đơn vị trực thuộc vào phần mềm PMIS chung của ngành. Các đơn vị tiến hành rà soát đầy đủ, chính xác dữ liệu (Ngày/tháng/năm sinh, ngày tháng lương hiện hưởng, quá trình đào tạo, quá trình hưởng lương, lịch sử bản thân, quá trình công tác,… ) và cử cán bộ phụ trách phần mềm PMIS đến tại Phòng GD&ĐT để cập nhật dữ liệu của đơn vị.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 (có lịch kèm theo).

Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cử cán bộ phụ trách tham gia cập nhật đúng thời gian.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu  VT, TCHC.

 

  

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                      (Đã ký)

 

 

                                                Nguyễn Thuận


 

Lưu ý: Cán bộ phụ trách PMIS khi đến đối chiếu số liệu phải kèm theo dữ liệu và Laptop.

Tải file đính kèm tại đây:

 

Tải file

Số lượt xem : 556

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác